Onderzoek WUR

In gemeente Leeuwarden zijn vier bomen uitgekozen om mee te doen aan een onderzoek van Wageningen University Research. Donderdag 9 februari worden deze bomen voorzien van sensoren. Zo wordt de ontwikkeling van de bomen de komende jaren in de gaten gehouden.

Waarom is dit belangrijk?
Klimaatverandering stelt onze bomen op de proef. De gemeente Leeuwarden werkt samen met Wageningen Research aan een systeem waarmee we in de toekomst in staat zijn de gezondheid van een boom continu te kunnen volgen. Daarvoor doen we metingen aan bomen op de grond en maken we gebruik van data.

Meer weten over dit project? Klik dan hier.

Terug naar het overzicht

Eerste bomen van Bosk geplant in Bennerpark

Wethouder Nathalie Kramers heeft vrijdag 11 november de eerste boom van Bosk geplant in het Bennerpark in Leeuwarden. In totaal zijn er vier boskbomen geplant. Dit moment was tegelijkertijd de feestelijke start van de aanplant van de andere 1200 boskbomen.

Bij de aanplant van de eerste boom waren ook Bruno Doedens van Bosk, Sjoerd Bootsma van Arcadia en een vertegenwoordiger van Vlietvaardig aanwezig. De aanplant van deze vier bomen maakt deel uit van de in totaal 160 bomen die in Leeuwarden Oost worden geplant. Dit is een onderdeel van het programma Leeuwarden Oost, een twintigjarig programma op het gebied van opleiden, werk, gezondheid en wonen. Het programma is bedoeld om de leefbaarheid in de oostelijke stadswijken te verbeteren. Kij

Klimaatverandering afremmen en meer welzijn in Leeuwarden Oost

Met het planten van 160 bomen van Bosk wil de gemeente Leeuwarden Oost groener en leefbaarder maken. Bomen zijn belangrijk bij het tegengaan van klimaatverandering. Ze dragen bij aan meer biodiversiteit, geven verkoeling op warme dagen en nemen water op bij zware regenval en gaan daardoor wateroverlast tegen. Bomen hebben daarnaast nog een aantal voordelen voor de omgeving en de mensen die er in de buurt wonen of werken. Een groene omgeving ontspant, zorgt voor meer concentratie, verlaagt stress en nodigt mensen uit om elkaar te ontmoeten. Zo werken we als gemeente aan een groenere en bos(k) rijke omgeving.

Vervolg van de aanplant van bosk-bomen

Alle bomen van Bosk krijgen in de maanden november en december een vaste plek in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast wordt een aantal bomen geplant in Akkrum en Mantgum. Op www.groenleeftinleeuwarden.nl/bosk/ vindt u meer informatie over de plantlocaties.

Terug naar het overzicht

Blaadjes gebruiken als natuurlijke kunstmest

`blaadjes gebruiken als natuurlijke meststof

Het is herfst en dat betekent dat de blaadjes weer van de bomen vallen. Daar is niet iedereen blij mee, maar de buitendienst van de gemeente Leeuwarden wel. Zij gebruiken het blad als bodemverbeteraar.

Een deel van de bladeren wordt samen met ander groene reststromen verwerkt tot bokashi. Dat is Japans voor goed gefermenteerd organisch materiaal. Een ander deel wordt gemineraliseerd, dat wil zeggen dat er goede bacteriën aan worden toegevoegd om het te composteren.

Het blad wat we bewerken biedt veel voordelen. De bodem droogt minder uit, het water wordt beter vast gehouden, de structuur wordt verbetert en er is veel minder uitval van beplantingen.

“Veel blad laten we gewoon liggen, waarna de natuur zijn gang kan gaan”, legt Geert Draaistra van de buitendienst uit. De blaadjes vergaan tot voedingsstof voor bomen en planten. Tegelijkertijd komen er meer wormen in de grond waar vogels dankbaar gebruik van zullen maken. “Wat wil je nog meer? We willen uiteindelijk al het schone, bruikbare blad verwerken.”

Vervuild blad wordt afgevoerd

Niet alle blad kan gebruikt worden. “Vervuild blad laten we afvoeren door Omrin. Blaadjes op straat en langs de stoepranden bijvoorbeeld. De schone blaadjes worden van de voetpaden, fietspaden en grasvelden naar de plantsoenen toe geblazen.”

Afval wordt grondstof

Blaadjes gebruiken om compost of bokashi te maken, is onderdeel van het circulair werken bij de buitendienst. Dat betekent dat groen afval niet meer wordt gezien als afval, maar als grondstof. “In Camminghaburen hebben we bijvoorbeeld in een watertje een eiland gemaakt van houtresten. Dat is niet alleen mooi en natuurlijk, maar is tegelijkertijd een ‘woonplaats’ voor kikkers, salamanders en vele insecten. Boomstronken gebruiken we nu ook als walbeschoeiing. Er is veel meer mogelijk met groen afval dan je denkt.”

Meer weten?
Geert legt je graag alles uit in onderstaand filmpje.

Tips voor thuis
Zelf blad in de tuin? Haal het niet allemaal weg, maar laat het gewoon liggen of hark het van het gras naar de borders. Het is goed voor de bodem, het zorgt voor betere groei, drogen minder snel uit en vogels zijn dankbare gasten.
Terug naar het overzicht

Eikenprocessierups in gemeente Leeuwarden

Bomen Leeuwarden

De eikenprocessierups is weer actief in de gemeente Leeuwarden. Ze kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en luchtwegen. Vermijd daarom contact zoveel mogelijk.

De eikenprocessierupsen zijn goed te herkennen. Ze zijn grijs met een donkere band over de rug en hebben lange haren. Later in het seizoen zijn er ook nog rood/oranje stippen op de rug te zien. Ze zitten overdag meestal op de stam bij de onderste takken of aan de voet van een eik. De eikenprocessierups is nooit alleen, altijd in een groep van 15 of meer rupsen. Ze verplaatsen zich vaak in een lange rij (processie). Ook komt de eikenprocessierups alleen voor op of in de buurt van eiken. Dus niet op andere boomsoorten of struiken.

Bestrijding voordat er overlast is
We houden elk jaar de ontwikkeling van de eikenprocessierups in de gaten. Zo kunnen we op tijd de rupsen en hun nesten vinden. We laten de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weghalen om overlast te voorkomen. Het inspecteren van de rupsen doet de gemeente zelf met vakkundige boominspecteurs.

Tekst gaat door onder het filmpje

Beheersplan eikenprocessierups
De eikenprocessierups komt in de hele gemeente voor waar eiken zijn. De gemeente heeft speciaal een beheersplan voor de eikenprocessierups laten maken. In dit plan staan acties waardoor bewoners zo min mogelijk overlast van deze rupsen hebben. In komende jaren proberen we zoveel mogelijk van deze acties uit te voeren.

Samen verantwoordelijk
Ondanks alle bestrijding vooraf is het helaas niet te voorkomen dat er eikenprocessierupsen zijn. Wanneer iemand de eikenprocessierups of de nesten daarvan ziet, horen we dat graag! Dit kan gemeld worden via 14058 of onze website. Is er een nest op particulier terrein? Dan is de eigenaar aan zet om dit aan te pakken en eventueel publiek te informeren. Het is daarbij wel verstandig om een professioneel bedrijf de nesten te laten verwijderen.

Terug naar het overzicht