Stadstuin Techum

Techum biedt een bijzondere combinatie van oud en nieuw. Het buurtschap in de Zuidlanden is vernoemd naar de oude boerderij die je verwelkomt wanneer […]

Bijenflinterlint Littenseradiel-Leeuwarden 21,5 km

Het BijenFlinterLint (BFL) verbindt de voormalige dorpen van Littenseradiel met Leeuwarden sinds 1 januari 2018 op een kleurrijke en symbolische manier om zo de […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

De regenwaterschutting van Renscha en Johan

Regen is een zegen volgens Renscha en Johan. Gemiddeld verbruiken wij 120 liter leidingwater per dag per persoon. Best veel dus. Met hun regenwaterschutting proberen ze dat te veranderen.

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Grou is 37 geveltuintjes rijker

Op zaterdag 15 mei hebben enthousiaste bewoners bij 37 woningen in De Baai een geveltuintje aangelegd. Deze fleurige actie was een initiatief van vrijwilligersorganisatie […]

Pyramidelint tussen Warten en Grou

Vanaf 1 maart wordt over een lengte van vijf kilometer een Pyramidelint gemaakt. Ofwel: een ecohoop, verdiept in het landschap. Van natuurlijk afval zoals […]

Tiny Forests

Er zijn op dit moment 3 Tiny Forests in de gemeente Leeuwarden en deze zijn voor iedereen toegankelijk.

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]
Kinderen en initiatiefneemster Renske van Lyts Blyema

It Bûterfabryk en de Buorkerij winnen Vergroen-je-straat-wedstrijd

Het ontwerp van de bewoners van It Bûterfabryk en de Buorkerij heeft de Vergroen-je-straat-wedstrijd gewonnen. Ze willen de straten een Monet-achtige uitstraling geven door […]

Tiny Forest ‘De twee vlinders’

De leerlingenraden van cbs Nijdjip en obs De Twa Fisken hebben naast de scholen in de grasstrook aan de Tjallinga hun eigen kleine bos […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Yn’e Sinne Farm

Yn’e Sinne Farm staat voor lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel voor iedereen, waarbij boer en consument eerlijk handel met elkaar kunnen drijven. Daarom zet […]

Klimaatgesprek Stiens terugkijken

Op 13 september was het eerste klimaatgesprek. De inwoners van Stiens hadden de primeur. In het gesprek kwam aan bod wat er de komende […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Regentonnenactie

Tot 1 december 2021 kunnen inwoners van de gemeente Leeuwarden met 25 euro korting een regenton aanschaffen. De actie draagt bij aan het bewust […]

‘Schoon regenwater hoort eigenlijk niet in het riool’

Wiebe Tijsma is een echte natuurliefhebber. Als je hem spreekt doorklinkt zijn enthousiasme voor moeder natuur in zijn woorden. Geen wonder dus dat hij […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]

Seizoenstuin Goutum

Het doel is om uiterlijk in 2022 een seizoenstuin te realiseren in het hart van het dorp Goutum waar bezoekers een intieme beleef- en […]

De Oerfloed – Boksumerdyk 5a

Vanuit het idee dat permacultuur een goede bijdrage levert om de aarde gezonder te maken en te houden, is er met de Leerschool Permacultuur […]

Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Cobieveldjes

Naar aanleiding van het overlijden van Cobie van der Harst op 17 januari 2019, is door vrienden, familie en collega’s het idee bedacht om […]

Pyramidelint tussen Warten en Grou

Vanaf 1 maart wordt over een lengte van vijf kilometer een Pyramidelint gemaakt. Ofwel: een ecohoop, verdiept in het landschap. Van natuurlijk afval zoals […]

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Werkgroep Biodiversiteit Wergea en omgeving

Als Werkgroep biodiversiteit werken we vooral aan bewustwording van het belang van biodiversiteit voor het ecosysteem. We doen dit door aandacht te besteden aan […]

Dorpsboomgaard Wergea

Mede door de kap van kastanjebomen en naar aanleiding van de enquête gehouden door de gemeente Leeuwarden (waarin de bewoners van Wergea zich uitspraken […]

Oase yn Wergea

Een uitgebreid ontwerp van leerlingen van OBS De Twamêster, Plaatselijk Belang en gemeente Leeuwarden is in 2016 gemaakt voor het groene ‘High Tech Talent […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Heemtuin Wirdum-Swichum

Wirdum is een dorp waarin op een aantal plekken door de gemeente een meer op natuur gericht beheer wordt uitgevoerd, een beheer zoals dat […]

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Dorpstuin Alde Leie

Sinds de herindeling van Leeuwarderadeel en Leeuwarden is de gemeente Leeuwarden een groot aantal dorpen rijker. Eén daarvan is Alde Leie. Als je daar […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Doarpstún Snakkerbuorren

In 2001 heeft Theo van der Molen, samen met een vriend, de voormalige kwekerij in Snakkerburen opgeknapt en omgebouwd tot een gemeenschappelijke tuin voor […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Leeuwarder (voedsel) Bos

Het Leeuwarder bos is begin jaren 1990 aangeplant. Wat begon als een weiland met een paar kleine boompjes, is nu uitgegroeid naar een bos […]

Buitencentrum Leeuwarder Bos – Rustpunt

Op initiatief van de Stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos is in 2021 de accommodatie voor het Rustpunt en Buitencentrum in het Leeuwarder Bos gerealiseerd. De […]

Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Speel, beleef, ontmoet Lekkum

De betrokkenen bij dit initiatief hebben de speeltuin weten om te toveren tot een plek waar (jonge) kinderen kunnen spelen, de natuur kunnen beleven […]

Vlinderberm Canterlân Miedum

Dit project is voor vlindervriendelijk bermbeheer van de Wielenwerkgroep en ligt langs een fietspad tussen Gytsjerk en Miedum. Het is ook de oudste nog […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Doarpstún Snakkerbuorren

In 2001 heeft Theo van der Molen, samen met een vriend, de voormalige kwekerij in Snakkerburen opgeknapt en omgebouwd tot een gemeenschappelijke tuin voor […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Column: De aankondigers van de lente

Na de koude wintermaanden brengt de lente een ware bloeiende metamorfose in het landschap. Variëteiten en cultivars van tulpen, narcissen hyacinten in allerlei kleuren […]

Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Column: De aankondigers van de lente

Na de koude wintermaanden brengt de lente een ware bloeiende metamorfose in het landschap. Variëteiten en cultivars van tulpen, narcissen hyacinten in allerlei kleuren […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Doarpstún Snakkerbuorren

In 2001 heeft Theo van der Molen, samen met een vriend, de voormalige kwekerij in Snakkerburen opgeknapt en omgebouwd tot een gemeenschappelijke tuin voor […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Eco-rail

In het verleden liep vanuit Leeuwarden een spoorlijn naar Dokkum. Dit werd ook wel het Dokkumer Lokaaltje genoemd. Tegenwoordig is de spoorlijn voor een […]

Buurttuin ’t Túntsje

’T Túntsje is een snoep-, speel-, en ontdektuin waar kinderen spelenderwijs ontdekken hoe alles groeit en bloeit. Op een ondergrond van grind staan grote […]

Moestuintje Looijerstraat

In vier houten bakken, gemaakt door buurtgenoten, groeit en bloeit van alles leuks. Vanwege de ligging naast een speeltuin kunnen de kinderen uit de […]

Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Tiny Forests

Er zijn op dit moment 3 Tiny Forests in de gemeente Leeuwarden en deze zijn voor iedereen toegankelijk.

Buitencentrum Leeuwarder Bos – Rustpunt

Op initiatief van de Stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos is in 2021 de accommodatie voor het Rustpunt en Buitencentrum in het Leeuwarder Bos gerealiseerd. De […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Groene en circulaire herinrichting van De Kei

De openbare ruimte in de wijk De Kei gaat op de schop. Bewoners van De Kei maken met de gemeente een nieuw ontwerp om […]

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Doarpstún Snakkerbuorren

In 2001 heeft Theo van der Molen, samen met een vriend, de voormalige kwekerij in Snakkerburen opgeknapt en omgebouwd tot een gemeenschappelijke tuin voor […]

Leeuwarder (voedsel) Bos

Het Leeuwarder bos is begin jaren 1990 aangeplant. Wat begon als een weiland met een paar kleine boompjes, is nu uitgegroeid naar een bos […]

Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar […]

Wijktuin Bilgaard

Vanuit Wijkcentrum Bilgaard is een wijktuin gestart voor de buurtbewoners en vrijwilligers. Dit is een plek waar (kwetsbare) mensen elkaar op een laagdrempelige, leuke […]

Cobieveldjes

Naar aanleiding van het overlijden van Cobie van der Harst op 17 januari 2019, is door vrienden, familie en collega’s het idee bedacht om […]

Pluktuin Hempens-Teerns

Pluktuin Hempen Teerns is sinds juli 2022 geopend!! ??? Een boeket plukken is heel gemakkelijk. Scan de QR code op het bord van de […]

Fruitpluktuin Zuiderburen

Deze fruittuin is aangelegd door Douwe Dokter uit Tzummarum. In de fruittuin staan elf volwassen bomen en een haag van 40 meter met peren. […]

De Hofkerij in Hempens-Teerns

Toen een groot nieuwbouwproject in het dorp niet doorging, wilde de gemeente het stuk land met bos bebouwen. De dorpsbewoners hadden echter andere plannen […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Buurt- en fruittuin De Citrus

Al jaren speelde er een idee om een gezamenlijke buurttuin aan te leggen en te onderhouden. Nabij De Citrus ligt nu een mooie buurt- […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Educatieve moestuin IKC Het Palet

De tuin is geschikt om met kleine groepjes kinderen in te werken onder begeleiding van iemand die er feeling en verstand van heeft. Dat […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

De Hoftuinen in de wijk Achter de Hoven

In de wijk Achter de Hoven zijn veel verschillende eetbare planten waar iedereen gebruik van kan maken. Vrijwilligers onderhouden deze initiatieven onder de naam […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Buurtmoestuin Oranjehof

Oranjewijkbewoonster Femke Molenaar is de moestuin gestart in de wijk. Zij formeerde een werkgroep om haar heen en wist negen bewoners uit de Oranjewijk […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

16 nieuwe bomen voor Waagplein

Woensdagochtend 29 september presenteerde de gemeente het concept ontwerp voor het vergroenen van het Waagplein. Er stond een proefopstelling waarbij palen aangaven waar bomen […]

Kruidentuin Schoolstraat-Zaailand-Willemskade-Arendsstraat

De bewoners van de Arendsstraat, Zaailand, Willemskade, Schoolstraat hebben een kruidentuin aangelegd. Het binnenterrein, waar eerder een schoolgebouw stond, maar sinds 1988 alleen maar […]

BeeStreet

Sinds het najaar van 2018 zijn de Oude en Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden omgetoverd tot BeeStreet. De BeeStreet begon als een pilotproject met het […]

Bijvriendelijke daktuin binnenstad Leeuwarden

In de historische binnenstad is een daktuin van 80 m² aangelegd met verschillende verdiepingen, en uitzicht op de Grote Kerk en de Bonifatiustoren. De […]

Pleidooi voor een groenere binnenstad

Tot 14 augustus is er in de centrale hal van het gemeentehuis een expositie over Bosk, het Circulair Kwartier en het Groen Pleidooi. Neem gerust een kijkje.
Klimaatgesprek in binnenstad van Leeuwarden

Klimaatgesprek binnenstad Leeuwarden

Voor de raadsvergadering was in het Bosk op het Gouverneursplein het klimaatgesprek met de 72 inwoners van de binnenstad van Leeuwarden. Onderwerp: de kansen […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.
man geeft water aan groen dak

Groen dak en rainblocks voor pastorie Johannes de Doperkerk

Het pand van de Friese Milieufederatie, in de pastorie van de Johannes de Doperkerk in Leeuwarden, is flink verduurzaamd. De gemeente, die de eigenaar […]

Honeysuckles Blue(s) Garden

In 2016 participeerde Farm of the World in de Chelsea Flower Show. Deze bekende en prestigieuze tuinshow wordt elk jaar in Londen gehouden in […]

Gezondheidstuin buurthuis Tjerk Hiddes

De Stichting Wijkwerk Cambuursterhoek hebben bij het buurthuis een gezondheidstuin aangelegd, waar bewoners kunnen fitnessen en groente-en fruit telen. De overige zaken gaat in […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Moestuin Zamenhofpark

CSG Comenius heeft op de locatie Zamenhof (Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek) voor de leerlingen van het praktijkonderwijs een groenafdeling. Er is in een hoek […]

Pluktuin Balistraat Oud-oost

In de wijk Oud-oost wordt sinds 2018 de bouw van de nieuwe woningen in de Oost-Indische buurt gerealiseerd. De Lombok- en de Balistraat zijn […]

Buurttuin ’t Fliedthofke

De Buurttuin ’t Fliedthofke is een buurttuin voor de buren in de Noordvlietstraat. Het is gelegen op een voormalig braakliggend stuk gemeentegrond. Met ideeën […]

Gezondheidstuin buurthuis Tjerk Hiddes

De Stichting Wijkwerk Cambuursterhoek hebben bij het buurthuis een gezondheidstuin aangelegd, waar bewoners kunnen fitnessen en groente-en fruit telen. De overige zaken gaat in […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Moestuin Netwerkcentrum Oud-Oost

Sinds eind 2021 zijn er achter het Netwerkcentrum De Klomp moestuinen aangelegd. We stellen deze beschikbaar voor bewoners uit de wijk die daar belangstelling […]

Column: De aankondigers van de lente

Na de koude wintermaanden brengt de lente een ware bloeiende metamorfose in het landschap. Variëteiten en cultivars van tulpen, narcissen hyacinten in allerlei kleuren […]

De Groene Apotheek

De Groene Apotheek (DGA) is ontstaan bij het realiseren van de Herbularis Simplis Medicinae, dat wil zeggen, een tuin met geneeskrachtige kruiden, een Community […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Moestuin en pluktuin Wibrandastate

Begin 2021 raakte ik met een buurvrouw aan de praat over (moes)tuinieren. Iets wat we beide graag doen in eigen tuin en waarin ik […]

Asgaard Leeuwarden

Asgaard is een creatieve broedplaats en kunstenaarsdorp in het noorden van Leeuwarden. De locatie biedt veel mogelijkheden qua groen en aan te leggen natuur. […]
Eindresultaat beleefpad Camminghaburen

Beleefpad Camminghaburg: een nieuwe kijk op groenonderhoud

Aan de rand van Camminghaburen werd dit jaar geëxperimenteerd met een andere manier van groenonderhoud. Wat is er zo anders aan?

Groen innoveren

Daar waar “vooruitgang” en “innovatie” vroeger termen waren die vaak een achteruitgang van natuur en groen betekende, is dat tij de laatste decennia gelukkig […]

De Groene Tuinen van het kindcentrum De Trianova

De natuurlijke omgeving als leer- en ontdektuin is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Met name het Kindcentrum Trianova aan de Kingmastate […]

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]

Tiny Forests

Er zijn op dit moment 3 Tiny Forests in de gemeente Leeuwarden en deze zijn voor iedereen toegankelijk.

Dreamtún Kindcentrum De Wielen

Kindcentrum De Wielen in Camminghaburen heeft een prachtig schoolplein, waar een goedlopende Dreamtún om de school heen is aangeplant. Het idee was om een […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Asgaard Leeuwarden

Asgaard is een creatieve broedplaats en kunstenaarsdorp in het noorden van Leeuwarden. De locatie biedt veel mogelijkheden qua groen en aan te leggen natuur. […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Bloemenpluktuin en eetbare planten Bennerpark

Het Bennerpark aan de Emmakade bestaat uit een speeltuin en was omringd door stekelbosjes. De buurt vond dat daar verandering in moest komen. Henderien […]

Educatieve bostuin van OBS De Plataanschool

Nadat de leerlingen van OBS De Plataanschool een les over bijen hadden gehad, ontstond vanuit de school het idee om een bijenvriendelijke tuin te […]

De tuinen van Heechterp – Schieringen

BloemenpluktuinHet initiatief voor de bloemenpluktuin is afkomstig van het wijkpanel en is opgezet om de wijk op te fleuren en om de bewoners de […]

Moestuin Zamenhofpark

CSG Comenius heeft op de locatie Zamenhof (Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek) voor de leerlingen van het praktijkonderwijs een groenafdeling. Er is in een hoek […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Beweeg- en fruittuin en voedselbosje Westeinde

De beweeg-en fruittuin aan de Eeltsje Folkertsmawei in Westeinde is een mooi groen en eetbaar project waar kinderen en volwassenen uit, en van buiten […]

Eco-rail

In het verleden liep vanuit Leeuwarden een spoorlijn naar Dokkum. Dit werd ook wel het Dokkumer Lokaaltje genoemd. Tegenwoordig is de spoorlijn voor een […]

Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.