Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hittestresskaart van Stiens

In de Week van het Klimaatweek is er extra aandacht voor klimaatverandering en hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit heet klimaatadaptatie. Dat is nodig, want de komende jaren nemen de periodes met hitte, droogte en flinke regenbuien toe.

Klik op de onderstaande link en lees meer over de kansen en knelpunten van klimaatadaptatie in jouw dorp, stad of wijk.  

Wat doet de gemeente?
Voor 2035 wil de gemeente ingericht zijn op de veranderingen in het klimaat. We houden regelmatig campagnes om inwoners en ondernemers bewust te maken van de noodzaak van klimaatadaptatie en hoe de gemeente hen daarmee kan helpen. Bijvoorbeeld met subsidies. Om Leeuwarden klimaatbestendig te maken zijn er 131 locaties die de gemeente gaat aanpassen. Bij nieuwbouw, herinrichting en bij grootschalig onderhoud houden we rekening met klimaatadaptatie, zodat er geen nieuwe knelpunten bij komen.

De komende jaren ligt de focus van de gemeente op deze 3 doelen:

  • 65.000 m3 waterberging realiseren rondom gebieden waar wateroverlast is: Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes, plassen, etc. Het gaat om 21 hectare aan ‘knelpunten’ en dit is 1% van het stedelijk gebied van Leeuwarden.
  • Temperatuur in de stad omlaag: We willen de temperatuur in de stad in de zomer omlaag brengen door 10% extra schaduw te creëren op grote warme (versteende) oppervlakken. En we willen schaduweilanden van meerdere bomen aanleggen rondom kwetsbare functies zoals sportfaciliteiten, scholen en zorgcentra.
  • Meer inzicht in gevolgen van droogte: We willen meer inzicht krijgen in de gevolgen van droogte in bebouwd gebied. Bijvoorbeeld de verzakking van grond, de gevolgen van een lager waterpeil of mogelijke schade aan houten funderingen van huizen. Hiervoor doen we aanvullend onderzoek in 2021 en op basis van die resultaten gaan we passende strategieën opstellen.

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie
Wil je meer informatie over de plannen van de gemeente? Kijk dan in deUitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.

Wat doet de Provincie?

Klimaatverandering stopt niet buiten de grenzen van onze gemeente. We werken samen met andere gemeenten en het Wetterskip Fryslân. De provincie heeft hiervoor een Klimaatatlas gemaakt.    

Wat doe jij?

Wist je dat de gemeente Leeuwarden van maar 30% van de grond in de gemeente eigenaar is? Daarom proberen we alle inwoners, woningcorporaties en ondernemers te helpen om ook hun eigen grond te verduurzamen. Bijvoorbeeld met een groen dak, een regentonnenactie of de inzet van de Tegeltaxi. Wat doe jij om jouw buurt of dorp klimaatbestendiger te maken? Laat het ons weten via groenleeft@leeuwarden.nl.

Inspiratie nodig?

Bekijk alle projecten, tips en subsidies

Terug naar het overzicht