Stadstuin Techum

Techum biedt een bijzondere combinatie van oud en nieuw. Het buurtschap in de Zuidlanden is vernoemd naar de oude boerderij die je verwelkomt wanneer […]

Bijenflinterlint Littenseradiel-Leeuwarden 21,5 km

Het BijenFlinterLint (BFL) verbindt de voormalige dorpen van Littenseradiel met Leeuwarden sinds 1 januari 2018 op een kleurrijke en symbolische manier om zo de […]

De regenwaterschutting van Renscha en Johan

Regen is een zegen volgens Renscha en Johan. Gemiddeld verbruiken wij 120 liter leidingwater per dag per persoon. Best veel dus. Met hun regenwaterschutting proberen ze dat te veranderen.

Grou is 37 geveltuintjes rijker

Op zaterdag 15 mei hebben enthousiaste bewoners bij 37 woningen in De Baai een geveltuintje aangelegd. Deze fleurige actie was een initiatief van vrijwilligersorganisatie […]

Pyramidelint tussen Warten en Grou

Vanaf 1 maart wordt over een lengte van vijf kilometer een Pyramidelint gemaakt. Ofwel: een ecohoop, verdiept in het landschap. Van natuurlijk afval zoals […]

Tiny Forests

Er zijn op dit moment 3 Tiny Forests in de gemeente Leeuwarden en deze zijn voor iedereen toegankelijk.

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]

Klimaatgesprek Stiens terugkijken

Op 13 september was het eerste klimaatgesprek. De inwoners van Stiens hadden de primeur. In het gesprek kwam aan bod wat er de komende […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Regentonnenactie

Tot 1 december 2021 kunnen inwoners van de gemeente Leeuwarden met 25 euro korting een regenton aanschaffen. De actie draagt bij aan het bewust […]

‘Schoon regenwater hoort eigenlijk niet in het riool’

Wiebe Tijsma is een echte natuurliefhebber. Als je hem spreekt doorklinkt zijn enthousiasme voor moeder natuur in zijn woorden. Geen wonder dus dat hij […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]

Seizoenstuin Goutum

Het doel is om uiterlijk in 2022 een seizoenstuin te realiseren in het hart van het dorp Goutum waar bezoekers een intieme beleef- en […]

Pyramidelint tussen Warten en Grou

Vanaf 1 maart wordt over een lengte van vijf kilometer een Pyramidelint gemaakt. Ofwel: een ecohoop, verdiept in het landschap. Van natuurlijk afval zoals […]

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]

Dorpsboomgaard Wergea

Mede door de kap van kastanjebomen en naar aanleiding van de enquête gehouden door de gemeente Leeuwarden (waarin de bewoners van Wergea zich uitspraken […]

Oase yn Wergea

Een uitgebreid ontwerp van leerlingen van OBS De Twamêster, Plaatselijk Belang en gemeente Leeuwarden is in 2016 gemaakt voor het groene ‘High Tech Talent […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Heemtuin Wirdum-Swichum

Wirdum is een dorp waarin op een aantal plekken door de gemeente een meer op natuur gericht beheer wordt uitgevoerd, een beheer zoals dat […]

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]

Groen innoveren

Daar waar “vooruitgang” en “innovatie” vroeger termen waren die vaak een achteruitgang van natuur en groen betekende, is dat tij de laatste decennia gelukkig […]

Heemtuin Wirdum-Swichum

Wirdum is een dorp waarin op een aantal plekken door de gemeente een meer op natuur gericht beheer wordt uitgevoerd, een beheer zoals dat […]

Fruittuin Zuiderburen

Deze fruittuin is aangelegd door Douwe Dokter uit Tzummarum. In de fruittuin staan elf volwassen bomen en een haag van 40 meter met peren. […]

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Dorpstuin Alde Leie

Sinds de herindeling van Leeuwarderadeel en Leeuwarden is de gemeente Leeuwarden een groot aantal dorpen rijker. Eén daarvan is Alde Leie. Als je daar […]

Doarpstún Snakkerbuorren

In 2001 heeft Theo van der Molen, samen met een vriend, de voormalige kwekerij in Snakkerburen opgeknapt en omgebouwd tot een gemeenschappelijke tuin voor […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Vlinderberm Canterlân Miedum

Dit project is voor vlindervriendelijk bermbeheer van de Wielenwerkgroep en ligt langs een fietspad tussen Gytsjerk en Miedum. Het is ook de oudste nog […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Doarpstún Snakkerbuorren

In 2001 heeft Theo van der Molen, samen met een vriend, de voormalige kwekerij in Snakkerburen opgeknapt en omgebouwd tot een gemeenschappelijke tuin voor […]

Column: De aankondigers van de lente

Na de koude wintermaanden brengt de lente een ware bloeiende metamorfose in het landschap. Variëteiten en cultivars van tulpen, narcissen hyacinten in allerlei kleuren […]

Column: De aankondigers van de lente

Na de koude wintermaanden brengt de lente een ware bloeiende metamorfose in het landschap. Variëteiten en cultivars van tulpen, narcissen hyacinten in allerlei kleuren […]

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Eco-rail

In het verleden liep vanuit Leeuwarden een spoorlijn naar Dokkum. Dit werd ook wel het Dokkumer Lokaaltje genoemd. Tegenwoordig is de spoorlijn voor een […]

Buurttuin ’t Túntsje

’T Túntsje is een snoep-, speel-, en ontdektuin waar kinderen spelenderwijs ontdekken hoe alles groeit en bloeit. Op een ondergrond van grind staan grote […]

Moestuintje Looijerstraat

In de nazomer van 2014 is er aan de Looijerstraat, een dorps stukje Transvaalwijk, een kleinemoestuin verrezen. In vier houten bakken, in elkaar getimmerd […]

Tiny Forests

Er zijn op dit moment 3 Tiny Forests in de gemeente Leeuwarden en deze zijn voor iedereen toegankelijk.

Buitencentrum Leeuwarder Bos

Op initiatief van de Stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos is in 2021 de accommodatie voor het Rustpunt en Buitencentrum in het Leeuwarder Bos gerealiseerd. De […]
Hittestresskaart van Stiens

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt? Dat hebben we voor jou in kaart gebracht.

Groene en circulaire herinrichting van De Kei

De openbare ruimte in de wijk De Kei gaat op de schop. Bewoners van De Kei maken met de gemeente een nieuw ontwerp om […]

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Fruittuin Zuiderburen

Deze fruittuin is aangelegd door Douwe Dokter uit Tzummarum. In de fruittuin staan elf volwassen bomen en een haag van 40 meter met peren. […]

De Hofkerij in Hempens-Teerns

Toen een groot nieuwbouwproject in het dorp niet doorging, wilde de gemeente het stuk land met bos bebouwen. De dorpsbewoners hadden echter andere plannen […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

De Hoftuinen in de wijk Achter de Hoven

In de wijk Achter de Hoven zijn veel verschillende eetbare planten waar iedereen gebruik van kan maken. Vrijwilligers onderhouden deze initiatieven onder de naam […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

16 nieuwe bomen voor Waagplein

Woensdagochtend 29 september presenteerde de gemeente het concept ontwerp voor het vergroenen van het Waagplein. Er stond een proefopstelling waarbij palen aangaven waar bomen […]

Kruidentuin Schoolstraat-Zaailand-Willemskade-Arendsstraat

De bewoners van de Arendsstraat, Zaailand, Willemskade, Schoolstraat hebben in 2007 een kruidentuin aangelegd. Het binnenterrein, waar eerder een schoolgebouw stond, maar sinds 1988 […]

Prinsentuin

Stadspark in het noorden van de binnenstad. In 1648 werd het park/lusthof aangelegd in opdracht van Prins Willem Frederik van Nassau als privétuin. Na […]

BeeStreet

Sinds het najaar van 2018 zijn de Oude en Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden omgetoverd tot BeeStreet. De BeeStreet begon als een pilotproject met het […]

Gezondheidstuin in Tjerk Hiddes

De Stichting Wijkwerk Cambuursterhoek hebben bij het buurthuis een gezondheidstuinaangelegd, waar bewoners kunnen fitnessen en groente-en fruit telen. De overige zaken gaatin overleg met […]

Pluktuin Balistraat Oud-oost

In de wijk Oud-oost wordt sinds 2018 de bouw van de nieuwe woningen in de Oost-Indische buurt gerealiseerd. De Lombok- en de Balistraat zijn […]

Stadstuin Techum

Techum biedt een bijzondere combinatie van oud en nieuw. Het buurtschap in de Zuidlanden is vernoemd naar de oude boerderij die je verwelkomt wanneer […]

Column: De aankondigers van de lente

Na de koude wintermaanden brengt de lente een ware bloeiende metamorfose in het landschap. Variëteiten en cultivars van tulpen, narcissen hyacinten in allerlei kleuren […]
Eindresultaat beleefpad Camminghaburen

Beleefpad Camminghaburg: een nieuwe kijk op groenonderhoud

Aan de rand van Camminghaburen werd dit jaar geëxperimenteerd met een andere manier van groenonderhoud. Wat is er zo anders aan?

Groen innoveren

Daar waar “vooruitgang” en “innovatie” vroeger termen waren die vaak een achteruitgang van natuur en groen betekende, is dat tij de laatste decennia gelukkig […]

De Groene Tuinen van het Kindcentrum de Trianova

De natuurlijke omgeving als leer- en ontdektuin is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Met name het Kindcentrum Trianova aan de Kingmastate […]

Eco-hopen

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we […]

Tiny Forests

Er zijn op dit moment 3 Tiny Forests in de gemeente Leeuwarden en deze zijn voor iedereen toegankelijk.

Asgaard Leeuwarden

Asgaard is een creatieve broedplaats en kunstenaarsdorp in het noorden van Leeuwarden. De locatie biedt veel mogelijkheden qua groen en aan te leggen natuur. […]

Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en […]

Bijzonder groen

Binnen de gemeente Leeuwarden zijn vijf heemparken te vinden. Het zijn stuk voor stuk groene oases, gekenmerkt door inheemse, soms bijzondere planten. De parken […]

Beweeg- en fruittuin en voedselbosje Westeinde

De beweeg-en fruittuin aan de Eeltsje Folkertsmawei in Westeinde is een mooi groen en eetbaar project waar kinderen en volwassenen uit, en van buiten […]

Eco-rail

In het verleden liep vanuit Leeuwarden een spoorlijn naar Dokkum. Dit werd ook wel het Dokkumer Lokaaltje genoemd. Tegenwoordig is de spoorlijn voor een […]