Tiny Forests

Tiny Forest is een concept bedacht door Shubhendu Sharma (CEO Afforestt), dat praktisch overal toegepast zou kunnen worden. Het idee is om op een stuk grond ongeveer ter grootte van een tennisbaan (200m2) een bos aan te plantten. Door gebruik te maken van minstens 25 verschillende soorten bomen die van oorsprong in Nederland voorkomen, draagt zo’n bos bij aan de lokale biodiversiteit. Er kunnen rond de 600 bomen geplant worden, waarvan niet alle bomen zullen overleven. Geef het wat tijd, binnen 10 jaar zal het stuk grond vormen aannemen van een echt bos, met struiken klimmers, kruiden en bomen.

Aanplant van Tiny Forest in Grou. Videocredits: Snoek Puur Groen.

Wat zijn de voordelen van een Tiny Forest?

  • Een Tiny Forest vangt enorm veel water op en houdt veel meer water vast ten opzichte van andere groenstroken. Bijvoorbeeld bij langdurige regen en hoosbuien. Dit komt door de manier waarop de grond is bewerkt en het hoge organische stofgehalte. Ook slibt de grond minder snel dicht, want de grond is van tevoren goed luchtig gemaakt.
  • De dichte beplanting, de verschillende soorten bomen en het hoge gehalte aan organische stof is goed voor de biodiversiteit. Het trekt veel bodemleven, insecten en vogels aan.
  • Dit hoge aantal bodemleven zorgt voor een goede vertering van het gevallen blad en takken en slaat dus veel CO₂ op in de bodem.
  • Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft kinderen en volwassenen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
  • Een Tiny Forest gaat hittestress tegen. Door verdamping van het water koelt de lucht en door de schaduw blijft de bodem koeler. Het is in de zomer voor mens en dier een aangename plek om te verblijven.

Leslokaal in de natuur

Een Tiny Forest is leerzaam voor schoolkinderen, maar ook andere buurtbewoners. Bij elke Tiny Forest is een buitenlokaal aangelegd, zodat kinderen ook buiten les kunnen krijgen. Leraren krijgen hier een speciale training voor. Buurtbewoners en kinderen uit groep 6 van de scholen in de buurt van een Tiny Forest helpen mee bij het onderhoud, zoals snoeien, onkruid wieden en zwerfafval opruimen. Ook denken ze mee bij het ontwerp tijdens de inspiratieles van het IVN en een landschapsarchitect van de aannemer. De kinderen planten met hulp van professionals de Tiny Forest aan. Zo voelen ze zich al vroeg betrokken en verantwoordelijk voor de Tiny Forest.

Tiny Forest Bilgaard

De Tiny Forest is in 2019 aangelegd op het schoolplein op de slooplocatie van de oude school. Er was veel wateroverlast, want onder het zand met opgebrachte grond lag een oude zeekleilaag. Door deze laag bleef het water staan en was het in natte tijden een waterplas. Door deze laag te doorbreken en er organische stof aan toe te voegen werd het gebied een spons in plaats van een waterplas. In de droge zomer van 2020 bleef de jonge aanplant goed in leven. Ondanks de droogte groeide het Tiny Forest met een meter. De school en het wijkpanel Bilgaard spreken met elkaar af wie het onderhoud doet.

Ingang van Tiny Forest in Bilgaard.

Tiny Forest Grou
Het terrein lag naast de beide basisscholen en was aangelegd als grasveld. Het gras op het veldje groeide bijzonder slecht en verkleurde in de zomer al gauw naar geel en herstelde slecht. De grond was zeer arm aan organische stof. De Tiny Forest in 2020 heeft het bodem en het waterbergende vermogen van de grond sterk verbeterd. Ook de naastgelegen nieuwe aanplant van laanbomen heeft geprofiteerd van de verbeterde bodemomstandigheden. Vrijwilligers van vrijwilligersorganisatie Grou 2030 werken samen aan het onderhoud. 

Tiny Forest Camminghaburen
Er stond een wilgenbosje die op nominatie stond om gekapt te worden. In tijden van veel neerslag liep het water over het voetpad en bij vorst werd het er glad. Dit moest dus anders. De Tiny Forest is uiteindelijk iets hoger aangelegd en verder van het voetpad. De ruimte tussen het bosje en het pad is aangelegd als wadi, een ondiepe kuil die water opvangt bij regenbuien. Zowel de wadi als het Tiny Forest zorgen ervoor dat er geen wateroverlast meer is in dit gebied. De Tiny Forest wordt gebruikt en onderhouden door de vier basisscholen in Camminghaburen. Het onderhoud en gebruik wordt deels gecoördineerd door betrokken ouders.

Eerste jaar aanplant van Tiny Forest in Camminghaburen.

Ook een Tiny Forest?
Voor de jaren 2022 en 2023 is ook weer subsidie aangevraagd voor 3 Tiny Forests. Deze worden geplant in gebieden waar het in de zomer erg heet kan worden (hittestressgebied). Wilt u ook een Tiny Forest nabij uw school of bent u geïnteresseerd? Dan kunt u de website van het IVN raadplegen en de gemeente Leeuwarden via 14058 en vraag naar Alie Valkema.

Terug naar het overzicht