Waarde van Groen

Groen leeft én geeft!

Een groene omgeving maakt wonen, werken en recreëren extra prettig. Omdat het er mooi uitziet, bijdraagt aan een gezond klimaat, goed is voor de natuur, hittestress tegengaat en water afvoert én opvangt. Daarom investeert de gemeente Leeuwarden iedere dag in het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van het groen. 

Openbaar groen is niet weg te denken uit de stad, de dorpen of daarbuiten. Gelukkig maar, want zonder groen zou het nagenoeg onleefbaar worden. Groen maakt gezond, is gunstig voor het klimaat, bevordert de biodiversiteit én draagt bij aan de aantrekkingskracht van de gemeente Leeuwarden.

Gezond

Waar kijk jij zelf liever tegen aan; een levendige groene berm met bloemen en vlinders of een landschap van beton? Bomen, planten, bloemen en struiken; ze dragen bij aan een goede gezondheid. Een aantrekkelijke, groene omgeving nodigt je namelijk uit om er gebruik van te maken. Erdoorheen wandelen, fietsen of er met je vrienden in spelen. En bewegen, dat is heel gezond! Net als de frisse, door bomen gefilterde lucht die je inademt als je buiten bent. Ook voor je gemoed kan het groen om je heen een heilzame werking hebben. Daarbij leveren bepaalde bomen, struiken en planten ook nog eens gezond voedsel op voor mensen en dieren.

Klimaat

Weet je hoeveel hoger de temperatuur in een stad kan zijn ten opzichte van het platteland? Soms wel 10 graden hoger! Dat ligt voor een groot deel aan de grote hoeveelheid steen in een stad (huizen, straten, daken). Dat houdt veel warmte vast. Groen daarentegen geeft schaduw en houdt water vast, wat helpt om af te koelen. Naast water vasthouden, helpt groen (en de aarde waar het groen in wortelt) enorm bij het afvoeren van water bij hevige regenval.

Ook de gemeente Leeuwarden heeft te maken met veranderingen van het klimaat. We hebben plaatsen waar wateroverlast ontstaat bij hevige regenbuien, in de steden is het in de zomer extra warm (hittestress) en we krijgen in de toekomst ook meer te maken met periodes van droogte. Maar we ondernemen ook stappen om de gemeente aan te passen op het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld op het Waagplein. Dit heet klimaatadaptatie. Dit kan de gemeente niet alleen. Jouw hulp hebben we heel hard nodig.

70% van de grond in de gemeente is in eigendom van particulieren en bedrijven. Help het klimaat een handje. Bijvoorbeeld met een regenton, een groene tuin, een groen dak of een andere groene maatregel. Wij helpen jou met subsidies. Klik hier om meer te lezen over de subsidiemogelijkheden.   

Biodiversiteit

Hoe meer verschillende dieren- en plantensoorten er leven, hoe beter de natuur in balans is. De ene soort kan namelijk niet zonder de andere. Zonder brandnetels geen eten voor rupsen, zonder rupsen geen eten voor vogels. Zonder bloemen geen nectar voor insecten, zonder insecten geen vruchten. De grote verscheidenheid aan planten en dieren en de manier waarop ze met elkaar de boel in evenwicht houden, noemen we biodiversiteit. 

Vrijwel alles wat wij als mens eten of gebruiken, is direct of indirect te herleiden tot biodiversiteit. Natuur en een soortenrijke diversiteit vormen de basis voor allerlei diensten en producten waar wij als mensen niet zonder kunnen. Denk daarbij aan bouwmaterialen, medicijnen, waterzuivering en industriële grondstoffen. Daarnaast speelt natuur en een natuurlijke omgeving ook een grote rol in de beleving en het gebruik van de buitenruimte en de waardering daarvan. Recreatie en toerisme zijn dus gebaat bij een grote verscheidenheid aan landschapstypen en de daarbij horende planten en dieren. 

In de video uitleg waarom biodiversiteit zo belangrijk is.

Om de biodiversiteit binnen de gemeente te bewaren én te verbeteren, neemt de gemeente Leeuwarden verschillende maatregelen en stimuleert zij initiatieven, die bijdragen aan biodiversiteit. Dit doet doen we onder andere door ons maaibeleid aan te passen, veel variatie aan te brengen in de soorten bomen, planten en bloemen die we neerzetten en verbinding te creëren van het ene groene gebied naar het andere.

Wil je meer lezen over hoe de gemeente inzet op het vergroten van de biodiversiteit? Lees hier het rapport “Groen, gezond voor mens een dier“.

Of kijk op de pagina Groen doen voor meer informatie over wat er allemaal gedaan wordt en te doen is voor een levendige, groene omgeving.

Aantrekkingskracht 

Een gevarieerde, kleurrijke en gezonde groene omgeving maakt van onze gemeente een prettige plek om te leven en te recreëren. Daar blijven we ons voor inzetten en we hopen van harte dat we dat met elkaar zullen doen. Want groen leeft én geeft, voor ons allemaal!