Exoten en ziektes bestrijden

Helaas zit er tussen al het gewenste, prachtige inheemse groen ook wel eens een plant- of diersoort die hier van nature niet thuishoort en voor problemen kan zorgen. We noemen dit soort planten of dieren exoten en binnen de gemeente doen we wat we kunnen om deze soorten te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen.

De meest voorkomende soorten zijn de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Maar ook de Eikenprocessierups, Springbalsemien en de Grote waternavel komen voor in de gemeente.

Naast uitheemse soorten die ons inheemse groen bedreigen, zijn er ook ziektes en plagen die voor ellende kunnen zorgen. Een goed voorbeeld daarvan, is de essentaksterfte.

Meer weten over de verschillende soorten exoten of ziektes? Bekijk ze via het menu links.

Melding maken invasieve exoot

Wanneer je een invasieve exoot aantreft op gemeentegrond, kun je dit melden. Voor het melden van de Grote waternavel kun je contact opnemen met Wetterskip Fryslân.

Invasieve exoot op eigen grond?

De gemeente bestrijdt geen invasieve exoten op particulier terrein, hiervoor kun je dan ook geen melding maken bij de gemeente Leeuwarden. Vanzelfsprekend hopen we wel dat je de exoot op je eigen grond zult verwijderen/bestrijden.

De meest voorkomende invasieve exoot  in particuliere tuinen is de Japanse duizendknoop. Wanneer je deze aantreft en wilt verwijderen uit je tuin, gooi deze dan NOOIT in de groene container, maar in de grijze container. Dat geldt zowel voor de plant, als de wortels. In het groenafval groeit de plant namelijk gewoon door en wordt zo ook weer verder verspreid.

Meer weten?

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vind je meer informatie over de bestrijding van invasieve exoten (landplanten en water- en oeverplanten).