Groen innoveren

Daar waar “vooruitgang” en “innovatie” vroeger termen waren die vaak een achteruitgang van natuur en groen betekende, is dat tij de laatste decennia gelukkig aan het keren. Het belang van natuur, groen en een gezond klimaat staat vast en daarmee zijn de ontwikkelingen en manieren om anders en beter om te gaan met groen nog altijd als paddestoelen uit de grond aan het schieten. Binnen de gemeente Leeuwarden houden we de oren en ogen open voor dit soort ontwikkelingen en werken we graag met slimme oplossingen om het groen in de gemeente te onderhouden en verbeteren.

I-Tree: wat leveren bomen op?

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond leefklimaat. Dat weten we al langer, maar sinds een aantal jaar kan ook inzichtelijk gemaakt worden hoeveel een boom “waard” is. Inmiddels kan dit met 4 van de 20 ecosysteemdiensten concreet gemaakt worden. Dit kan met I-Tree, een tool die het mogelijk maakt om precies uit te rekenen hoeveel co-2 een boom opneemt, hoeveel water er wordt afgevangen en opgenomen en hoeveel fijnstof de boom uit de lucht haalt. De tool helpt dus om inzicht te verkrijgen in wat de bomen in een gebied “opleveren”. Hiermee kan doelgericht worden aangeplant. Is er hittestress? Dan kiezen we boomsoorten die goed hittestress tegengaan. Of is er een gebied met relatief veel schadelijke fijnstof? Dan worden er soorten gekozen die schadelijke stoffen goed kunnen binden. Er wordt dus actief ingezet om de voordelen van de bomen te laten helpen in het oplossen van problemen. Gemeente Leeuwarden heeft dit sinds eind 2020 op wijkniveau in kaart. Dit zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. Het gaat een onderdeel voor herplant van bomen worden en ook voor de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

Samenwerking WUR – Groene Stadsontwikkeling

De gemeente Leeuwarden werkt samen met de Wageningen University & Research, vereniging Stadswerk en Stichting De Groene Stad en een aantal andere gemeenten aan het project Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling (SIGS) en het ontwikkelen voor Prestatie Indicatoren voor Stadsbomen.

Het doel van dit project is inzichtelijk te maken hoe gemeenten de waarde van groen nog beter kunnen inzetten voor een gezondere leefomgeving. Hoe kunnen ze groen beter laten presteren? Hoe kunnen ze in een stedelijke omgeving meer ruimte creëren voor groen? Hoe blijven de groene ambities van het eerste ontwerp tot en met de uitvoering zo goed mogelijk in stand? De samenwerking binnen dit project levert innoverende ideeën op het gebied van groen & geluk, waterberging en hittestress. Maar ook wordt onderzocht hoe bijvoorbeeld de invloed van groen op gezondheid gemeten kan worden.

Bokashi

In 2018 is voor het eerst gewerkt aan een nieuwe techniek: Bokashi maken en gebruiken. Bokashi is Japans voor goed gefermenteerd organisch ‘afval’. De Buitendienst, locatie Kelvinstraat is gestart met het verzamelen en opslaan van bladeren, om deze vervolgens te verwerken tot Bokashi.

Aan de bladeren wordt water, microferm en bentoniet (natrium / kleimineraal) toegevoegd. Met een baggingmachine wordt het in een grote plastic zak geperst en afgesloten waardoor er geen zuurstof bij komt. Na ongeveer tien weken fermenteren is het Bokashi geworden en is het klaar om uit te rijden in de plantvakken. Voorheen ruimden we de bladeren op en voerden we het af als ‘afval’ naar een groenververwerker. Maar liefst 100m3 bladeren lag er opgeslagen op de Kelvinstraat.

Bokashi kent vele voordelen. We hergebruiken het bladafval, hebben minder kosten voor het afvoeren daarvan en het is een belangrijke voedingsbron. In Bokashi vormen zich nieuwe vitaminen, enzymen en antioxidanten die de bodem voeden en dus de bodemstructuur verbeteren. De groei van negatieve bacteriën en schimmels wordt voorkomen. Daarnaast scheelt het schoffelwerk omdat onkruid minder kans krijgt. Bokashi is PH neutraal en dus geschikt voor alle plantsoenen. Het gebruik van Bokashi is een succes gebleken en wordt dan ook sinds heden door heel Gemeente Leeuwarden ingezet.

De Buitendienst heeft er maar liefst 650.000 kilo bokashi gemaakt. Geert vertelt er alles over.

Eco-bulten

Jan Wester

Al ruim 6 jaar is Jan Wester aan het experimenteren met ecobulten of eco-hopen. De eerste ecobult legde hij aan nabij zijn huis, in een berm. Dat was in 2014. In 2017 deed Ecobureau Merula onderzoek en het blijkt dat in drie jaar tijd maar liefst 57 verschillende dieren en planten in de ecobult leven. Na dit eerste veelbelovende resultaat zijn vervolgens meer eco-bulten of hopen aangelegd, onder andere in Camminghaburen, nabij Goutum, in Swichum en Idaard.

Lees hier meer over de eco-bulten in de gemeente.


Het liefst wil ik door de hele gemeente, in ieder dorp en in de stad, ecobulten aanleggen. Met het afval uit dat gebied. Dan hoeven we het ook niet af te voeren. Dit is ons natuurlijk kapitaal. En het is innovatief. Als we de natuur meer haar gang laten gaan, ontstaat er prachtig nieuw leven.