Klimaataanpassing /adaptatie

Ook de gemeente Leeuwarden heeft te maken met veranderingen van het klimaat. We hebben plaatsen waar wateroverlast ontstaat bij hevige regenbuien, in de steden is het in de zomer extra warm (hittestress) en we krijgen in de toekomst ook meer te maken met periodes van droogte. Maar we ondernemen ook stappen om de gemeente aan te passen op het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld op het Waagplein. Dit heet klimaatadaptatie. Dit kan de gemeente niet alleen. Jouw hulp hebben we heel hard nodig.

70% van de grond in de gemeente is in eigendom van particulieren en bedrijven. Help het klimaat een handje. Bijvoorbeeld met een regenton, een groene tuin, een groen dak of een andere groene maatregel. Wij helpen jou met subsidies. Klik hier om meer te lezen over de subsidiemogelijkheden.   

Hoe klimaatbestendig is jouw buurt?

Dat hebben we voor jou in kaart gebracht. Klik op de onderstaande link en lees meer over de kansen en knelpunten van klimaatadaptatie in jouw dorp, stad of wijk.

Hittestresskaart van Stiens
Analysebeeld temperatuur in Stiens.

Wil je ook bijdragen aan een gezonde, groene gemeente?

Heel graag! Want alle tuinen in Nederland bij elkaar opgeteld is een oppervlakte van 10x het Nationale Park De Hoge Veluwe. Wat zou het bijdragen als alle tuinen in de gemeente Leeuwarden voornamelijk groen zouden zijn? Bekijk wat jij kunt doen in jouw tuin. Bijvoorbeeld tegels vervangen door planten en bloemen, een boom planten, een groen dak aanleggen of een regenton of waterschutting installeren. Of je balkon groen maken met vrolijke bloemen en planten. Heb je hulp nodig? Er zijn in jouw wijk vast meer mensen hiermee aan de slag zijn. Vraag elkaar om advies. Zoals bijvoorbeeld bij klimaatburgemeester Bertus Buizer of een buurtvrouw die haar tuin mooi heeft ingericht.

Inspiratie nodig? Kijk op de pagina Groen doen voor meer informatie over wat er allemaal gedaan wordt in jouw buurt en je kunt doen voor een levendige, groene omgeving.

Wat doet de gemeente?
Voor 2035 wil de gemeente ingericht zijn op de veranderingen in het klimaat. We houden regelmatig campagnes om inwoners en ondernemers bewust te maken van de noodzaak van klimaatadaptatie en hoe de gemeente hen daarmee kan helpen. Bijvoorbeeld met subsidies. Om Leeuwarden klimaatbestendig te maken zijn er 131 locaties die de gemeente gaat aanpassen. Bij nieuwbouw, herinrichting en bij grootschalig onderhoud houden we rekening met klimaatadaptatie, zodat er geen nieuwe knelpunten bij komen.

De komende jaren ligt de focus van de gemeente op deze 3 doelen:

  • 65.000 m3 waterberging realiseren rondom gebieden waar wateroverlast is: Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes, plassen, etc. Het gaat om 21 hectare aan ‘knelpunten’ en dit is 1% van het stedelijk gebied van Leeuwarden.
  • Temperatuur in de stad omlaag: Weet je hoeveel hoger de temperatuur in een stad kan zijn ten opzichte van het platteland? Soms wel 10 graden hoger! Dat ligt voor een groot deel aan de grote hoeveelheid steen in een stad (huizen, straten, daken). Dat houdt veel warmte vast. We willen de temperatuur in de stad in de zomer omlaag brengen door 10% extra schaduw te creëren op grote warme (versteende) oppervlakken. En we willen schaduweilanden van meerdere bomen aanleggen rondom kwetsbare functies zoals sportfaciliteiten, scholen en zorgcentra. Groen geeft schaduw en houdt water vast, wat helpt om af te koelen. Naast water vasthouden, helpt groen (en de aarde waar het groen in wortelt) enorm bij het afvoeren van water bij hevige regenval.
  • Meer inzicht in gevolgen van droogte: We willen meer inzicht krijgen in de gevolgen van droogte in bebouwd gebied. Bijvoorbeeld de verzakking van grond, de gevolgen van een lager waterpeil of mogelijke schade aan houten funderingen van huizen. Hiervoor doen we aanvullend onderzoek in 2021 en op basis van die resultaten gaan we passende strategieën opstellen.

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie
Wil je meer informatie over de plannen van de gemeente? Kijk dan in deUitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.

Wat doet de Provincie?

Klimaatverandering stopt niet buiten de grenzen van onze gemeente. We werken samen met andere gemeenten en het Wetterskip Fryslân. De provincie heeft hiervoor een Klimaatatlas gemaakt.