Maaien

Het maaibeleid in gemeente Leeuwarden bestaat uit maar liefst 15 verschillende maaimethodes. Het is er op gericht om de diversiteit van de flora en fauna te stimuleren. Door te variëren in tijdstip, methode, machines en frequentie maken we het groen steeds diverser.

Biodiversiteit

Voorheen werden bermen en grasvelden in de gemeente 28 keer per jaar gemaaid. Hierdoor zag het gras in de gemeente er weliswaar strak uit, maar ontstond er weinig variatie in planten en bloemen die zo belangrijk zijn voor insecten. Met het nieuwe maaibeheer is meer oog voor onder andere de natuur, insecten en biodiversiteit. Insecten zoals bijen en hommels hebben het de laatste jaren steeds moeilijker omdat minder bloemen en nectar aanwezig zijn om te bestuiven. De effecten en ontwikkelingen van het nieuwe maaibeheer worden nauwlettend door de gemeente gemonitord. 

Verlengen bloeiperiode

Wanneer de bermen in bloei staan worden sommige gemaaid. Dat wordt gedaan om de bloemen een tweede bloeiperiode te geven. Voordat de bloemen zaad zetten worden ze gemaaid. Hierdoor worden ze gestimuleerd om nogmaals te bloeien. Op andere plekken wordt juist later gemaaid zodat variatie ontstaat en op verschillende plekken in de gemeente nog wat staat te bloeien.

Natuurlijk bermbeheer

Op verschillende plekken onderzoekt de gemeente momenteel of bepaalde bermen nog meer met rust gelaten kunnen worden, door de berm zo natuurlijk mogelijk in te richten. Daarvoor wordt eerst een 0-meting gedaan, waarbij in kaart gebracht wordt welke dier- en plantensoorten er te vinden zijn. Ook wordt gekeken naar de grondsoort. Dit geeft namelijk informatie over wat voor soort planten er mogelijk goed zouden kunnen groeien op die plek. Het streven is om de berm vervolgens zo in te richten dat er een zo natuurlijk mogelijke situatie ontstaat, waardoor er zo min mogelijk beheer of onderhoud nodig is.

Online maaikaart

Met een maaikaart die de gemeente aanbiedt wordt duidelijk waar en hoe  er in de gemeente gemaaid wordt. Voetbal-, speel- en recreatieveldjes vallen buiten het aangepaste maaibeheer. 

Op een digitale maaikaart, die je hier kunt bekijken, is met gekleurde markeringen te zien waar, waarom en hoe er binnen de gemeente gemaaid wordt.

Vragen en antwoorden over het maaibeleid van de gemeente

Er komen jaarlijks veel vragen binnen over het maaibeleid. Daarom hebben we voor u de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.